Andre samarbeid

The Worldwide Prison Health Research & Engagement Network (WEPHREN)

WEPHREN er et verdensomspennende samarbeidsforum for personer som engasjerer seg i og forsker på helse blant innsatte i fengsel. Målet for gruppen er bedre tilgang til helsetjenester gjennom god forskning.

madeclear - forskningsformidling med video

madeclear jobber med å lage presis og korrekt videokommunikasjon av kompleks forskning. De kombinerer akademisk og filmteknisk kompetanse i sin utvikling av filmer og har arbeidet med blant annet The Lance, WHO og Københavns Universitet.

© 2020 by PriSUD. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon