Vi har fått en ny Post.doc!

Første desember ble Ingeborg Skjærvø tilsatt som post.doc i PriSUD-prosjektet. Ingeborg er ansatt på midler fra HSØ og skal sitte hos oss på SERAF 50% ved siden av å forske på traumebehandling for barn ved NKVTS.


Ingeborg har mastergrad i psykologi og har tidligere vært PhD-stipendiat ved SERAF. Doktorgraden hennes var basert på NorComt- prosjektet med fokus på kriminalitet blant pasienter i rusbehandling. Ingeborg sin forskningserfaring er svært relevant for PriSUD-prosjektet, og vi gleder oss over å ha henne tilbake :)

0 comments

Recent Posts

See All

© 2020 by PriSUD. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon