top of page

Rebecca Lynn Isaksen

Hva skiller innsatte på lukket og åpen avdeling?

Rebecca Lynn Isaksen er en masterstudent i anvendt helsepsykologi og forebygging ved Oslo Nye Høyskole. Rebecca skriver sin masteroppgave med bruk av nPRIS datasettet og er interessert i å se nærmere på hva som skiller innsatte på lukket og åpen avdeling.

Rebecca utviklet sin lidenskap for mental helse blant fengselsbefolkningen da hun tok sin bachelor i sosial psykologi i USA. Hun jobbet tett med forskjellige deler av fengselsbefolkningen. Blant annet på rettsmedisinsk avdeling på Utah University Hospital og var med på et sosial innovativt prosjekt for The Other Side Academy (TOSA), som er et hjem for tidligere rusmisbrukere og innsatte.

Hun interesserer seg faglig for kriminalitetsforebygging og kriminalomsorg, fengselshelse og forebygging av psykisk uhelse.

bilde til prisud_edited.jpg
bottom of page