top of page
Woman jeans and sneaker shoes_edited.jpg

Levekår, rus og psykisk helse blant løslatte

Takk for din interesse for denne spørreskjemaundersøkelsen!

I samarbeid med WayBack har vi utarbeidet undersøkelsen for å kartlegge løslattes egen vurdering av behov for, og tilbud om oppfølging, behandling og aktivitet under og etter straffegjennomføring.

Undersøkelsen er en del av prosjektet «Levekår, rus og psykisk helse blant domfelte» som PriSUD-gruppen gjennomfører på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Les mer om prosjektet her. Resultatene fra prosjektet vil presenteres for departementet i en rapport som skal lanseres sommeren 2024.

Alle som har soningserfaring, fra fengsel, friomsorg, hjemmesoning eller annet, er velkomne til å svare. Det tar ca.15 minutter å svare på spørreskjemaet. Det er viktig at du kun svarer en gang. Deltagelsen er helt anonym og selvfølgelig frivillig. Del gjerne med ditt nettverk – jo flere svar vi får inn, jo bedre kan vi beskrive situasjonen for straffedømte i Norge. Du finner spørreskjemaet her.

Tusen takk for ditt bidrag - din stemme er viktig!

 

Ansvarlig for spørreskjemaundersøkelsen er forsker Torill Tverborgvik.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på!

bottom of page